การกินเนื้อไก่แบบดิบๆ มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อแบคทีเรีย เพราะในเนื้อไก่ดิบมีเชื้อแบคทีเรียซาโมเนลลาปนเปื้อนมาด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการท้องร่วง บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นตาบอด หรือสมองอักเสบได้ จึงควรกินแบบปรุงสุกจะปลอดภัยกว่า

     นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากกรณีในโลกโซเซียลมีการเผยแพร่เมนูซาชิมิอกไก่ดิบสไตล์ญี่ปุ่น ที่มีการจำหน่ายในร้านอาหารไทยในขณะนี้ กรมอนามัยขอความร่วมมือประชาชนเลือกร้านอาหารที่ผ่านการปรุงสุก เนื่องจากในเนื้อไก่ดิบ หรือ ไก่ดิบแช่แข็ง มักมีเชื้อแบคทีเรียซาโมเนลลา (Salmonella) ปนเปื้อนมาด้วย เป็นต้นเหตุของการท้องร่วง อาหารเป็นพิษ หรือการติดเชื้อในลำไส้ และมักมี ตัวอ่อนของพยาธิตัวจี๊ด เมื่อกินเข้าไปจะกลายเป็นตัวแก่ในกล้ามเนื้อ ส่งผลให้มีอาการคัน บวมแดง หรือบวมๆ ยุบ ๆ และเคลื่อนที่ได้สำหรับบางรายอาจจะร้ายแรงถึงขั้นตาบอด หรือสมองอักเสบได้ และในส่วนของสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ สามารถป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคซาโมเนลลาได้ด้วยการตรวจสุขภาพของไก่ และอาหารไก่รวมถึงการตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและสุขาภิบาลของโรงงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เกิดจาก ซาโมเนลลาไปสู่ผู้บริโภคอีกด้วย  อ่านเพิ่มเติม 

ที่มาของขัอมูล : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มาของภาพ : freepik.com