ข้อมูลจาก Markets and Markets ระบุว่า ตลาดของส่วนผสมและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเคลือบผิวผลิตภัณฑ์อาหารในปี 2560 มีมูลค่า 2.60 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ 1.87 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ และคาดการณ์ว่าจะแตะยอด 3.62 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ 2.21 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ ภายในปี 2566 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.8 และร้อยละ 3.7 ต่อปี (ในช่วงปี 2561-2566) ตามลำดับ

ทางด้าน Reportlinker ได้เปิดเผยข้อมูลของตลาดผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเคลือบผิวทั่วโลกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ในปี 2563 มีมูลค่า 4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะขยับตัวเลขเป็น 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2570 ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ในช่วงที่ทำการศึกษา (ปี 2563-2570) ทั้งนี้ ส่วนผสมที่ใช้ในการเคลือบผิวจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ต่อปี และแตะยอด 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2570 ทั้งนี้ จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจ คาดว่าในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการเคลือบผิวจะเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.2 ต่อปี

 

ปัจจัยหลักๆ ที่ส่งผลให้ตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเคลือบผิวเติบโตขึ้น ได้แก่ ความต้องการ ผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก อาหารทะเล เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ลูกกวาด รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป และอาหารพร้อมรับประทาน ที่มีมากขึ้น ตลอดจนการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการแปรรูป และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่มา : นิตยสาร ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์