ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พรหมสาย อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและทีมวิจัย ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ทำการศึกษาวิจัย “ผลิตภัณฑ์ SYNBIO TOTAL RICE” ขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19

       ผลิตภัณฑ์ SYNBIO TOTAL RICE คือ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เกิดจากการต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ข้าวไทยเสริมโพรไบโอติก ที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วในหลากหลายเวที ซึ่งเดิมผลิตภัณฑ์อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์แบบแห้ง ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกแคปซูลแข็ง รูปแบบการบริโภคไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยทั่วไปในท้องตลาด

  

     โพรไบโอติก สามารถช่วยในการรักษามะเร็ง การติดเชื้อ HIV และ COVID-19 ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีโพรไบโอติกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นม แต่อาจไม่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึงจุลินทรีย์โพรไบโอติกได้ และเหตุนี้เอง ที่ทำให้ทีมวิจัยพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้าวสีสายพันธุ์ไทยและจุลินทรีย์โพรไบโอติกรวมเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์ 2 ทางทั้งจากข้าวและจุลินทรีย์

ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรม เริ่มจากการค้นคว้าและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์หลายการทดลองเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติรวมถึงหาองค์ประกอบที่ลงตัวและเป็นไปตามข้อกำหนดด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโพรไบโอติกของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้จริงและถูกต้องตามกฎหมายของไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีขั้นตอนการทดลองดังนี้

  1. การคัดแยกจุลินทรีย์โพรไบโอติกระดับสารพันธุกรรม
  2. ตรวจสอบคุณสมบัติของจุลินทรีย์โพรไบโอติกทุกประการ
  3. การตรวจสอบคุณสมบัติการเกาะติดกับข้าวไทย
  4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  5. การตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิต
  6. การตรวจสอบการรอดชีวิตของจุลินทรีย์โพรไบโอติก 
  7. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ

      จากการศึกษาทำให้สามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพได้สำเร็จ และยังพบว่า ในข้าวสีสายพันธุ์ไทยมีสารสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โพรไบโอติกคือ สาร Xylo-oligosaccharides หรือ ไซโล-โอลิโกแซ็กคาไรด์ ซึ่งสาร Xylo-oligosaccharides สารดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นสารพรีไบโอติก และยังส่งผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ข้าวสีสายพันธุ์ไทยเป็นองค์ประกอบหลัก ร่วมกับจุลินทรีย์โพรไบโอติก และพัฒนานวัตกรรมให้อยู่ในรูปที่สามารถพกพาได้ง่าย สะดวกต่อการบริโภคเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ตัวผลิตภัณฑ์ อีกด้วย และเมื่อวันที่ 15 – 17 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าร่วมการประกวดในเวทีนานาชาติงาน “The 5th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo” ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบออนไลน์ จนคว้ารางวัลเหรียญทองมาครอง

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)