ชื่องานกิจกรรมเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

ผู้จัดโครงการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

รายละเอียดโครงการ :  

 • ขอเชิญร่วม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
 • เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุสินค้าเกษตรแปรรูป องค์ความรู้และแนวคิดด้านการดำเนินธุรกิจ 
 • สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, ยโสธร
 • ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2564  (ด่วน !! รับจำนวนจำกัด)
 • ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

กิจกรรมโครงการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และพัฒนาไปพร้อมกัน 

 • แนวคิดการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร
 • มาตรฐานและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
 • การออกแบบกระบวนการผลิตและลดต้นทุน
 • แบบจำลองธุรกิจ (Business Model Canvas)
 • การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
 • การสร้างแบรนด์/ ช่องทางการขาย/ การตลาด และการทำสื่อประชาสัมพันธ์ขายสินค้า
 • แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
 • ร่างแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รายบุคคล พร้อมวิพากย์และให้ข้อเสนอแนะผลงาน

กิจกรรมนี้เหมาะกับ : เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนรายเดี่ยว สหกรณ์การเกษตร หรือสถาบันการเกษตรต่างๆ รวมถึงทายาทเกษตรกรที่ต้องการกลับมาทำอาชีพเกษตร หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคเกษตรที่สนใจ 

สนใจเข้าร่วมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com