หลักสูตร ISO 22000:2018 Food Safety Management System
โดย คุณวิจิตรา จำปาทอง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT
เรียน Online ผ่านกลุ่ม Facebook
เริ่มเผยแพร่ Clip ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2563 จนถึง 30 พ.ค. 2563
ความยาว Clip ประมาณ 12 ชั่วโมง
ลงทะเบียน Online
ค่าลงทะเบียน
สมาชิก FoSTAT ท่านละ 2,500 บาท (รวม VAT 7%)
บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,800 บาท (รวม VAT 7%)
ข้อมูลเพิ่มเติม
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณปุญชรัสมิ์ , คุณปรีชญา
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ 083 908 0797