รู้ก่อน เตรียมก่อน พร้อมก่อน!!


PDPA เป็นเรื่องที่เราเริ่มได้ยินกันมากขึ้น และเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด เพราะมันเป็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่ออกมาเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลเหล่านี้ อันที่จริงแล้วข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับทุกบริษัทในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่บางครั้งอาจจะมีการละเมิดอยู่ในขณะนี้โดยไม่รู้ตัว  

ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เรายังพอมีเวลาปรับปรุงแก้ไขการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายจากบทลงโทษต่างๆ

หลักสูตร Online Training เรื่อง เตรียมความพร้อม PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
หลักสูตร 3 ชั่วโมงที่ช่วยให้เข้าใจและทำต่อได้

ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 999 บาท (รวม VAT 7%แล้ว)

สำหรับหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้สาระและหลักการสำคัญทางกฎหมายที่ท่านต้องทราบ ทำความเข้าใจกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) และผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กรรมการบริษัทไปจนถึงผู้นำข้อมูลไปใช้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการข้อมูลของธุรกิจของท่านให้สอดคล้องตามกฎหมาย

คอร์สนี้เหมาะกับ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและอุตสาหกรรมอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายการตลาด และบุคคลทั่วไป

 

รายละเอียดกำหนดการ คลิ๊กที่นี่ https://bit.ly/2Stn5jF

กดสมัครออนไลน์ http://www.nfi.or.th/register-seminar.php

วิทยากรโดย อ.พัฒน์พงษ์ บุษยากร "วิทยากรและที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล"

>> เข้าคลาส ผ่านหน้า Facebook Group
>> ดูย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม.
>> เรียนครบ จบรับ Certificate

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณธราธิป แววศรี
0-2422-8688 ต่อ 2207
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.