เอาสัมมนาดีๆ และฟรีๆ มาบอกจ้า
"หัวข้อ ISO 22000 ยกระดับโรงงานอาหารได้อย่างไร"
โดย คุณวิจิตรา จำปาทอง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT
รับชมได้ผ่าน Facebook live
วันที่ 09 ก.พ. 64 ตั้งแต่ 13.30 เป็นต้นไป