ชื่องาน : โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดสากล

ผู้จัดโครงการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

รายละเอียดโครงการ : 

  • ขอเชิญ ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมอาหาร / อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ที่มีการผลิตอาหารอัตลักษณ์ของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส  สมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารอัตลักษณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่ตลาดสากล ประจำปีงบประมาณ 2564  
  • กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบการ SME และ วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรม อาหาร / อุตสาหกรรมแปรรูป ทางการเกษตร ที่มีการผลิต อาหารอัตลักษณ์ของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
  • พื้นที่ดำเนินการ 1. จังหวัดปัตตานี 2. จังหวัดยะลา 3. จังหวัดนราธิวาส 
  • รับสมัครเข้าร่วมโครงการ ฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใน 31 มีนาคม 2564  อ่านเพิ่มเติม 

กิจกรรมโครงการ : 

1. กิจกรรมการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมอาหารให้ได้มาตรฐานระดับสากล

2. การพัฒนายกระดับวิสาหกิจ ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 

หมายเหตุ เลือกกิจกรรมได้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอสภพ โทรศัพท์ 092-2615632  email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มาของข้อมูล : สถาบันอาหาร 

ที่มาของภาพ : สถาบันอาหาร