จัดโดย : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายละเอียดกิจกรรม :

  •  งานสัมมนาออนไลน์เผยแพร่ผลสำเร็จและการส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการ ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มผลผลิตภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564
  •  ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  • สามารถลงทะเบียนผ่านลิงค์(register) และเข้างาน  https://virtual.happenn.com/projects/diprom/register

พบกับ กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น

  • การเจรจาธุรกิจ (Business Matching)
  •  การนำเสนอความสำเร็จในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย (Success Case)
  • มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 062 992 6691 

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม