จัดโดย :  เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis

รายละเอียดกิจกรรม :

  • Food Innopolis เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น หรืออาหารสุขภาพ เข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการกล่าวอ้างทางสุขภาพ และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น หรืออาหารสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์
  • ในกิจกรรม “Meet the Food Expert by Food Innopolis Online” หัวข้อ “แนวทางการขึ้นทะเบียนอาหารที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)” 
  • โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป
  • กำหนดจัดกิจกรรมใน วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  • ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/mXewtVVEJcU8hwRT6
  • ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email แจ้งกำหนดการและ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์
  • รับจำนวนจำกัด เพียง 10 บริษัทเท่านั้น!!!!!!!!
  • ปิดรับสมัคร 15 มิ.ย. 64 หรือมีผู้สนใจครบตามจำนวนที่เปิดรับ 
  • ประกาศผลทางอีเมล์ 21 มิ.ย. 64 อ่านเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

Facebook Fanpage: FoodInnopolis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.foodinnopolis.or.th

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis