ชื่องาน : Meet the Food Expert by Food Innopolis Online
ผู้จัดกิจกรรม :  
  • Food Innopolis เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ารับคำปรึกษา ผ่านระบบออนไลน์ในกิจกรรม “Meet the Food Expert by Food Innopolis Online”
  • โดยผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านอาหารที่มาให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วให้สามารถนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง
  • กำหนดการให้คำปรึกษาวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
  • ทาง Webek Meetings
  • เรื่อง การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ ดร. สมโชค กิตติสกุลนาม จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2564  

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง link นี้ https://forms.gle/1KwmHAw2QnH34NQz8

ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email แจ้งกำหนดการและ Link เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม WebEx Meeting (จำกัดวันละ 5 บริษัท) อ่านเพิ่มเติม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

Facebook Fanpage: FoodInnopolis (https://www.facebook.com/foodinnopolis/)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.foodinnopolis.or.th

ที่มาของข้อมูล : เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis
ที่มาของภาพ : freepik.com