ด่วน !! รอบสุดท้าย เหลือ 10 ที่นั่งสุดท้าย !!
รับสมัครหลักสูตรออนไลน์ "สารก่อมะเร็งในอาหาร" รอบสุดท้าย ของปีการศึกษานี้ !!
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2564
เรียน 16 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2564
สมัครเรียนได้ไม่จำกัดวุฒิ เข้าเรียนเวลาใดก็ได้ เรียนจบทำคะแนนสอบได้ 70% ขึ้นไป รับใบประกาศจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
สมัครที่
ดูรายละเอียดที่