จัดโดย :  สวทช.โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม :

 • ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “Boost Up Your Business by Agile Marketing” Workshop กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร
 • เจาะหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงด้วยหลักการ “Agile Marketing” ปรับกลยุทธ์การทำงานให้คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมสร้างความเข้าใจ Customer Insight โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ กับ “Neuromarketing”
 • โดย ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ ดร.คุณาลัย พลอยดนัย และอาจารย์วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์
 • จากหลักสูตร Agro – Industrial Innovation & Management คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 16.30 ผ่านทาง Microsoft Team
 • ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น 

สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/bSJQAEc8RwELXgFK8

คุณสมบัติผู้สมัคร : 

 • ผู้ประกอบการอาหารที่มีสินค้าจำหน่ายในตลาดไม่ต่ำกว่า 1 ปี ต้องการเพิ่มยอดขายหรือ Launch ผลิตภัณฑ์ใหม่
 •  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email ยืนยันและ Link สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม

Key Point : 

 • Agile marketing: Lean Model Canvas เจาะความต้องการกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
 • Value Proposition and Concept Validation
 • Neuromarketing in actions 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 

Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333

Facebook: FoodInnopolis

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

www.foodinnopolis.or.th   

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : เมืองนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis