จัดโดย : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชานูปถัมภ์  สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ

รายละเอียดกิจกรรม : 

  •  ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021) 
  • ชิงโล่พระทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท 
  • รับสมัครตั้งแต่ 3 พฤษภาคม - 16 สิงหาคม 2564
  • สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผลงานมาได้ที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  • อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
  • พิธีมอบรางวัล 5 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 - 17.00 น.

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://bit.ly/2TfY23G   อ่านเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 

นายณัฐวุฒิ มรกฎ โทร. 02-017-2555 ต่อ 642 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ