จัดโดย : สถาบันอาหาร 

รายละเอียดกิจกรรม : 

 • Online Training: หลักสูตร “กัญชา-กัญชง กฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร”
 • วิทยากร : อ.นฤมล ฉัตรสง่า  (รักษาการ)ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารและการบริโภคอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา-วิทยากรประจำสถาบันอาหาร
 • วันที่ 18 กันยายน 2564
 • เวลา 9.00-16.00
 • ผ่านระบบ Zoom 
 • ค่าลงทะเบียน (ไม่รวม VAT 7%) : 2,500 บาท  (ราคารวม VAT 7% = 2,675 บาท)(ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)
 • รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม และสมัครเข้าอบรมonline
 • คลิ๊กที่นี่  https://www.nfi.or.th/training-list-detail.php?id=506

สมัคร online ได้ที่ >> https://www.nfi.or.th/register-seminar.php?id=506

หัวข้อการบรรยาย : 

 • พรบ.อาหารและประเภทอาหาร
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่มีเมล็ดกัญชง ส่วนของกัญชา-กัญชงตาม ป.สธ.427-428
 • แนวทางการขออนุญาตของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา-กัญชง
 • การจัดทำฉลากอาหารและฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา-กัญชง

ผู้ประสานงาน : คุณธราธิป แววศรี
ฝ่ายฝึกอบรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
โทร 0-2422-8688 ต่อ 2207-2208
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ : สถาบันอาหาร