อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

Effective microorganisms (EM) คือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ทำงานร่วมกัน 3 กลุ่มหลักๆ คือ จุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก ยีสต์ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ถูกค้นพบและพัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.เทรูโอะ ฮิหงะ จากประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาล กลิ่นหวานอมเปรี้ยว และเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีชีวิตจึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสารเคมีหรือยาปฏิชีวนะต่างๆได้ EM มีคุณสมบัติที่หลากหลายจึงมีการนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร การหมักขยะมูลฝอย การย่อยสลายสารอินทรีย์ และการบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบัน EM เป็นที่รู้จักและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ช่วยปรับสมดุลในธรรมชาติ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ : จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ; การบำบัดน้ำเสีย; แบคทีเรียผลิตกรดแลคติก
Keyword : Effective Microorganisms; Wastewater treatment; Lactic acid bacteria