ชื่อเรื่อง : แนะนำแอปพลิเคชัน DSS Science eBook

ผู้แต่ง : พรรษชล รัตนปาณี

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เมษายน 2559

วันที่ลงบทความ : เมษายน 2559

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]