ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาในระบบบริหารงานคุณภาพ (Root Cause Analysis, RCA)

ผู้แต่ง : ปัทมา นพรัตน์

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เมษายน 2559

วันที่ลงบทความ : เมษายน 2559

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]