ชื่อเรื่อง : น้ำดื่มบรรจุขวด PET อันตรายจริงหรือไม่

ผู้แต่ง : ณิชชาอร ภควัตชัย

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กุมภาพันธ์ 2559

วันที่ลงบทความ : กุมภาพันธ์ 2559

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]