ชื่อเรื่อง : 2559 ปีสากลแห่งเมล็ดถั่ว

ผู้แต่ง : เกรียงไกร นาคะเกศ

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน มกราคม 2559

วันที่ลงบทความ : มกราคม 2559

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]