ชื่อเรื่อง : ฟอสซิลสารเคมี

ผู้แต่ง : หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง

ผู้แต่งร่วม : - 

สังกัด : โครงการเคมี

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ ธันวาคม 2558

วันที่ลงบทความ : ธันวาคม 2558

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]