ชื่อเรื่อง : ไฮโดรเจน: พร้อมแล้วหรือยังสำหรับรถยนต์พลังไฮโดรเจน?

ผู้แต่ง : วัชรี คตินนท์กุล

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการเคมี

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ มกราคม 2559

วันที่ลงบทความ : มกราคม 2559

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]