ชื่อเรื่อง : ไรซ์เบอร์รี่ ข้าวดี มีประโยชน์

ผู้แต่ง : ชื่นจิต สีพญา

ผู้แต่งร่วม : จอย ผิวสะอาด

สังกัด : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ พฤศจิกายน 2558

วันที่ลงบทความ : พฤศจิกายน 2558

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]