ชื่อเรื่อง : พอลิเอสเทอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัว

ผู้แต่ง : สมจิตต์ ตั้งชัยวัฒนา

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงบทความ : มิถุนายน 2558

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]