ชื่อเรื่อง : สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural product)

ผู้แต่ง : จิตรลดา เหมรา

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน มีนาคม 2558

วันที่ลงบทความ : มิถุนายน 2558

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]