ชื่อเรื่อง : การหาค่าขีดจํากัดการตรวจหาและขีดจํากัดการวัดเชิงปริมาณจาก กราฟมาตรฐานสําหรับเทคนิคโครมาโทกราฟ

ผู้แต่ง : นารถ พรหมรังสรรค์

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการเคมี

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน มีนาคม 2558

วันที่ลงบทความ : มิถุนายน 2558

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]