ชื่อเรื่อง : การยืดระยะเวลาความกรอบของกล้วยอบชุบแป้งทอด

ผู้แต่ง : ปรานต์ ปิ่นทอง

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงบทความ : กุมภาพันธ์ 2558

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]