ชื่อเรื่อง : แก่นตะวัน...พืชสมุนไพรมากคุณค่า

ผู้แต่ง : จอย ผิวสะอาด

ผู้แต่งร่วม : ชื่นจิต สีพญา

สังกัด : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ลงบทความ : กุมภาพันธ์ 2558

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]