ชื่อเรื่อง : คอนกรีตมวลเบาสำหรับงานก่อ

ผู้แต่ง : กฤษฎา สุทธิพันธ์

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน พฤศจิกายน 2557

วันที่ลงบทความ : พฤศจิกายน 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]