ชื่อเรื่อง : ไฮโดรเจล วัสดุดูดซับน้ำอัจฉริยะ

ผู้แต่ง : ธัญญภรณ์ ศรีสุบิน

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน ตุลาคม 2557

วันที่ลงบทความ : ตุลาคม 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]