ชื่อเรื่อง : มารู้จักเอกสารมาตรฐาน TAPPI Test Methods กันเถอะ

ผู้แต่ง : สุวศรี เตชะภาส

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน มิถุนายน 2557

วันที่ลงบทความ : มิถุนายน 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]