ชื่อเรื่อง : โบรอนในเคลือบเซรามิก

ผู้แต่ง : สุทธิมา ศรีประเสริฐสุข

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักเทคโนโลยีชุมชน

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน มิถุนายน 2557

วันที่ลงบทความ : มิถุนายน 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]