ชื่อเรื่อง : คลื่นที่ใช้ในการวัดทางอัลตราโซนิค (Wave applied in ultrasonic mesurement) (เมษายน 2557)

ผู้แต่ง : วีระชัย ลามอ

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน เมษายน 2557

วันที่ลงบทความ : พฤษภาคม 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]