ชื่อเรื่อง : ปัสสาวะสามารถบ่งชี้โรคได้

ผู้แต่ง : จีระภา สงรักษา

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน เมษายน 2557

วันที่ลงบทความ : พฤษภาคม 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]