ชื่อเรื่อง : กรด-ด่าง ในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่ง : อิศรา เพ็ชรยิ้ม

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน มีนาคม 2557

วันที่ลงบทความ : มีนาคม 2556

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]