ชื่อเรื่อง : ปุ๋ย ระเบิดได้หรือไม่?

ผู้แต่ง : นพเก้า เอกอุ่น

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กุมภาพันธ์ 2557

วันที่ลงบทความ : มีนาคม 2557

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]