ชื่อเรื่อง : Website : ข่าวรอบรั้ว วท.

ผู้แต่ง : อัญญาดา ตั้งดวงดี

ผู้แต่งร่วม : วนัท ตะเภาพงษ

สังกัด : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน ธันวาคม 2556

วันที่ลงบทความ : ธันวาคม 2556

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]