น้ำผึ้ง (Honey) หมายถึง ของเหลวรสหวานซึ่งผึ้งผลิตขึ้นจากน้ำหวานของดอกไม้หรือจากส่วนใดส่วนหนึ่ง   ของพืช ที่ผึ้งนำมาสะสมไว้ในรวงผึ้ง ผ่านขั้นตอนทางธรรมชาติของผึ้ง จนได้เป็นน้ำหวานที่มีความหอมหวานลักษณะเหนียวหนืด ข้น มีสีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม มักประกอบด้วยน้ำตาลฟรุกโตส (Fructose) เป็นหลัก     มีความหวานมากกว่าน้ำตาลกลูโคส (Glucose) ถึง 1.4 เท่า และในน้ำผึ้ง 100 กรัม จะให้พลังงาน 303 แคลอรี่

คนทั่วไปรู้จักน้ำผึ้งกันเป็นอย่างดี โดยพบว่า “น้ำผึ้งเดือนห้า” เป็นน้ำผึ้งที่ได้รับการขนานนามและยอมรับว่ามีคุณค่าสูงที่สุด เนื่องจากเดือนห้า คือ ช่วงปลายเดือนมีนาคม - เมษายน (การนับเดือนของไทยตามปฏิทินจันทรคติ) เป็นเดือนที่อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ พืชพันธุ์ในป่ากำลังงอกงาม ทำให้ผึ้งสามารถเก็บน้ำหวานและเกสรดอกไม้ได้หลากหลายพันธุ์ อากาศจะแห้งแล้งที่สุด ทำให้มีความชื้นต่ำ น้ำผึ้งที่ได้จึงมีความเข้มข้นสูง และคุณภาพดีที่สุดนั่นเอง 

ตามตำราการแพทย์แผนไทย น้ำผึ้งจัดเป็นตัวยาสมุนไพรที่สำคัญ เป็นหนึ่งในยาอายุวัฒนะ เพราะมีคุณประโยชน์มากมายทำให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และอายุยืนยาว น้ำผึ้งเป็นส่วนประกอบในตำรับยาไทยหรือพิกัดยาไทยหลายขนาน รวมถึงยาที่ใช้ในการบำรุงร่างกายตำรับต่าง ๆ ซึ่งแพทย์แผนไทยใช้น้ำผึ้งในการแต่งรสยา เพื่อให้ยารับประทานง่ายขึ้น แต่จะไม่ใช้กับผู้ป่วยเบาหวาน เพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูง นอกจากนี้ทางการแพทย์ยังใช้น้ำผึ้งเป็นสารยึดเกาะ ประสานผงยาลูกกลอนให้จับก้อน จากข้อมูลการศึกษาวิจัย พบว่า น้ำผึ้งบริสุทธิ์มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ช่วยสมานแผล ลดอาการอักเสบ ดับกลิ่นของแผล ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น และปัจจุบันมีการใช้น้ำผึ้งเป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมเวชสำอาง สำหรับดูแลผิวพรรณ รวมถึงอาหารเสริมต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม น้ำผึ้งที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดมีหลายชนิด ทั้งน้ำผึ้งแท้และน้ำผึ้งผสม หากต้องการเลือกซื้อน้ำผึ้งแท้มาบริโภค ควรมีวิธีการสังเกตลักษณะของน้ำผึ้งที่ดี คือ มีลักษณะข้นหนืด มีความใส โปร่งแสง สะอาด ไม่มีตะกอนหรือสิ่งเจือปน ไม่มีไขผึ้ง ไม่มีฟอง ไม่มีกลิ่นบูดเปรี้ยว มีกลิ่นหอมเฉพาะของเกสรดอกไม้ เป็นต้น 

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง “น้ำผึ้ง” ได้จากเอกสารที่ให้บริการ ณ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือเว็บไซต์ https://library.dss.go.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&q=น้ำผึ้ง

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดตามสารสนเทศใหม่ ๆ ที่น่าสนใจได้จากบัญชีรายชื่อเอกสารใหม่อิเล็กทรอนิกส์ (e-New list) ได้ที่ https://www.dss.go.th/a/qr/MmyZA หรือขอรับบริการจัดหาเอกสาร ฉบับเต็ม โดยสอบถามเพิ่มเติมที่ One Stop Service หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

☎️ Tel. : 0 2201 7250-5
📨 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
🟢 Line : @sltd
🔵 Facebook : ScienceLibraryDSS
🌐 Website : https://siweb.dss.go.th

เอกสารอ้างอิง

สุภนันท์ มงคลการ. ประโยชน์มหัศจรรย์ : น้ำผึ้ง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์เฮลท์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง,
2559.
ทำความรู้จัก"น้ำผึ้งเดือนห้า" 1 ปี มีครั้ง. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566]. เข้าถึงจาก :
https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/471052
ประโยชน์ของน้ำผึ้งทางการแพทย์แผนไทย. [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2566]. เข้าถึงจาก :
https://www.thaiherbinfo.com/th/article/ประโยชน์ของน้ำผึ้งทางการแพทย์แผนไทย
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. มกษ. 8003-2556 เรื่อง น้ำผึ้ง. [ออนไลน์].
[อ้างถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566]. เข้าถึงจาก :
https://www.acfs.go.th/standard/download/HONEY.pdf