กับดักงู [US 5,497,576]  Abstract    Fulltext

abstractกับดักงูนี้เป็นถาดสี่เหลี่ยมยึดติดกับผนังและใช้กาวเป็นตัวจับ เช่นเดียวกับกาวดักหนู งูจะถูกกาวดักไว้ เมื่องูเลื้อยไปถูกกาวที่ท่าไว้บริเวณตรงข้ามกับผนัง