อาหารลดความเครียด [EP 1,275,308 A1]  Abstract    Fulltext

abstractอาหารหรือเครื่องดื่มปรุงด้วยโปรตีนที่สกัดได้จากนํ้านม มีทริปโตเฟนซึ่งมีคุณสมบัติความเครียด เป็นองค์ประกอบสําคัญ และปรุงรสด้วยสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆ เช่น ขิง ดอกส้ม ลาเวนเดอ เพื่อกลบรสของของ โปรตีน