กังหันน้ำ [WO 2006/082403A1]  Abstract    Fulltex

abstractกังหันน้ำมีกล่องรับน้ำติดตั้งบนสายพานที่พาดอยู่บนแกนหมุน กล่องรับน้ำนี้สามารถหมุนปรับรักษาระนาบของมันได้โดยอิสระจากระนาบของพื้นผิวของแกนหมุนที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา น้ำจึงไม่หกออกจากกล่องก่อนที่จะเคลื่อนไปถึงตำแหน่งต่ำสุด จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนของกังหันให้มากขึ้น