การสลายนิ่วด้วยเสียง [WO 2006/023,817A2]  Abstract    Fulltext

abstractพลังงานเสียงที่มีความถี่ตั้งแต่ 1– 10 Hz สามารถทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่อวัยวะภายในของร่างกาย เช่น ไต หรือ กระเพาะปัสสาวะได้ การใช้คลื่นเสียงความถี่ 30 Hz รักษาผู้ป่วยครั้งละ 30 นาที เป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ จึงช่วยสลายนิ่วได้