วิธีและเครื่องมือกำจัดสัตว์ปีก [US 2007/0,184,081 A]  Abstract    Fulltext

abstract : การป้องกันการระบาดของไข้หวัดนก โดยทำลายสัตว์ปีกด้วยการฉีดพ่นโฟมที่ปนคาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจน หรืออาร์กอน ลงไปใต้ผ้าคลุมฝูงสัตว์ จะทำให้สัตว์ตายเร็วและไม่ทรมาน