ลูกล้อสำหรับเครื่องเฟอร์นิเจอร์ [US 4,669,580]  Abstract    Fulltext

abstract : ลูกล้อติดเครื่องเฟอร์นิเจอร์นี้มีห้ามล้ออยู่ตรงแกนล้อ ใช้ยึดมิให้ล้อหมุนเมื่อต้องการให้เครื่องเฟอร์นิเจอร์ตั้งอยู่กับที่ไม่เลื่อนไหลไปที่อื่น