ถุงมือยางอัจฉริยะ [US 7,300,770 B2]  Abstract    Fulltext

abstractยางที่ใช้ถุงมือมีส่วนผสมของสารที่ทำให้เกิดสี (chromogen) เมื่อมีจุลินทรีย์มาสัมผัส คือ Solvatochromic dye ปนอยู่ด้วย จึงทำให้ทราบได้ว่าถุงมือนี้ปลอดเชื้อหรือไม่ โดยดูจากสีถุงมือที่เปลี่ยนไป