สารสำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อชนิดเม็ด [WO 85/05,401]  Abstract    Fulltext

abstractเม็ดยาประกอบด้วยคลอเฮกซิดีน เป็นตัวฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ และสารขจัดอิออนของแคลเซียม แมกนีเซียม และคลอรีนในน้ำประปา จึงสะดวกที่จะนำติดตัวไปและเพียงแต่ละลายน้ำประปาก็ใช้ได้แล้ว