รองเท้าสำหรับเดินบนผิวน้ำ [US 2012/0,100,766]  Abstract    Fulltext

abstractรองเท้าสำหรับเดินบนผิวน้ำนี้ ประกอบด้วยตัวรองเท้าที่ใช้ยึดกับเท้า และส่วนที่ช่วยในการลอยตัวบนผิวน้ำ ใช้เป็นอุปกรณ์ในการเล่นกีฬาทางน้ำได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถใส่เดินในน้ำได้ โดยไม่ต้องอาศัยเรือยนต์ในการลาก หรือสภาพอากาศช่วยในการเล่นอย่างกีฬาทางน้ำชนิดอื่น