หมากฝรั่งป้องกันฟันผุ [US 4,563,345]  Abstract    Fulltext

abstractโซเดียม ฟลูออไรด์ หนัก 0.3 – 0.5 กรัม ที่อยู่ในเนื้อส่วนใน ซึ่งมีสารละลาย 5 – 25 % thickening agent หนัก 50 – 250 กรัม ผสมเพื่อความเหนียว จะออกมาเคลือบฟัน เมื่อเคี้ยวหมากฝรั่ง