หมวกกันน็อคเตือนภัย [US 2009/0,153,318]  Abstract    Fulltext

abstractหมวกกันน็อคเตือนภัยนี้ มีการติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าและไฟบอกสัญญาณเลี้ยวซ้าย-ขวา โดยมีการติดตั้งสัญญาณไร้สายที่มอเตอร์ไซด์ และเชื่อมต่อกับเบรกและไฟของรถ เมื่อเลี้ยวซ้าย ไฟที่หมวกกันน็อคจะกระพริบ เมื่อเลี้ยวขวา ไฟที่หมวกกันน็อคด้านขวาจะกระพริบ ทำให้ให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นสัญญาณไฟได้เร็วและชัดเจน และช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ดียิ่งขึ้น