ไม้จิ้มฟันบรรจุไหมขัดฟัน [US 5,915,392]  Abstract    Fulltext

abstractไม้จิ้มฟันนี้ทำจากไม้หรือวัสดุที่มีลักษณะเป็นชั้นบางๆ ภายในบรรจุด้วยไหมขัดฟันม้วนเป็นทรงกระบอก ให้ส่วนตรงกลางหนาและปลายทั้งสองด้านเรียวเล็กลง โดยเจาะบริเวณส่วนกลางให้เป็นรูพรุนโดยรอบ เมื่อใช้ ไม้จิ้มฟันทำความสะอาดซอกฟัน จะทำให้ไม้จิ้มฟันหักเป็น 2 ท่อน ไหมขัดฟันที่อยู่ภายในก็จะโผล่ออกมากสามารถนำมาใช้ขัดฟันเพื่อให้ฟันสะอาดยิ่งขึ้น